(site en Français)

Święto św. Łukasza, Ewangelisty
Dzisiaj obchodzimy : Św. Łukasza Ewangelistę
Odeszli po wieczną nagrodę do Pana w 2012 r. :

 

  Imię i Nazwisko Wiek
Data pogrzebu
       
1.  Anne-Marie SAJA 61 lat 10.01.2012
 2.  Giovanna DUPUIS  63 lata  10.01.2012
3.  Lucienne SLIWICKI  80 lat 12.01.2012
 4.  André RUCKI  69 lat
 3.02.2012
 5.  Lydia MYJA  77 lat
15.02.2012
6.  André SROKA  42 lata
 23.02.2012
 7.  Cécile ZLOTKOWSKI
 86 lat
 5.03.2012
8.
 Irène STANIEK
 88 lat
 22.03.2012
9.
 Véronique KOSIŃSKI
 89 lat
 24.03.2012
 10.  André SOMMET
 76 lat
29.03.2012
11.
 Stéphanie MYJA
 73 lata
11.04.2012
 12.  Sophie KOTRHONZ
 88 lat
 20.04.2012
 13.  Joseph TRZCIŃSKI
 87 lat
30.04.2012
 14.  François TOMCZAK
 73 lata
19.07.2012
 15.  Régina GERVOIS
 82 lata
1.06.2012
 16.  Alphonse PERZ
 88 lat
10.08.2012
 17.  Christine SOKOL
 88 lat
5.10.2012
18.  Domenico DI GIACOMO
 91 lat
6.10.2012
 19.  Edouard MYJA
 79 lat
25.10.2012
 20.  Bolesława PRZYNIOSLO  96 lat
 26.10.2012
21.
 Reynald MANIKOWSKI
 36 lat
30.10.2012
 22.  Raymond COSSART
 67 lat
 30.10.2012
 23.  Hélène WIECZOREK
 86 lat
7.11.2012
 24.  Joseph GIBASZEK
 89 lat
16.11.2012
 25.  Alphonse RATAJCZAK
 82 lata
17.12.2012
 26.  Edouard DUDEK  81 lat
19.12.2012
 27.  Patricia GREVET
 55 lat
28.12.2012
forklift certification institute