(site en Français)

Święto św. Łukasza, Ewangelisty
Dzisiaj obchodzimy : Św. Łukasza Ewangelistę
Odeszli po wieczną nagrodę do Pana w 2014 r. :

  Imię i Nazwisko Wiek
Data pogrzebu
1. Achille BLOMME 86 25.01
 2. Wladyslas GESLAK
89
31.01
 3. Jean BOSAK
82
5.02  
 4. Andrzej ROZDZIELSKI
83
19.02
 5. Sylvie PUSZ
65
12.04
6. Jeannette MOSKALA zd. SZYMENDERA 
81
2.05  
 7. Hélène MODRAK zd. KAWECKI
91
13.05
8.
Aline SOBCZAK zd. GŁUCH
81
23.05
9.
Janine KLIMINOWSKI zd. MAJDECKI
98
5.07
 10. Stanisław BRYNDZA
83
21.07
11.
Irène SOŁTYS zd. ZARFĘBA
79 18.08
 12. Roland LEBRUN 78
23.09  
 13. Christiane WNUCZEK zd. OLSZEWSKI
67
15.10
 14. Henri KUPKA
80
13.11
 15. André LEDIEU
82
17.11
 16. Geneviève DELPLANQUE zd. KWIATKOWSKI
68
2.12
 17. Geneviève GBIORCZYK zd. SINDERA
97
4.12
forklift certification institute