(site en Français)

Święto św. Łukasza, Ewangelisty
Dzisiaj obchodzimy : Św. Łukasza Ewangelistę
Odeszli po wieczną nagrodę do Pana w 2014 r. :

  Imię i Nazwisko Wiek
Data pogrzebu
  1. Léon PAUL  90 6.01
   2. Hélène NORBERCIAK zd. GAJAK
88
10.01
  3. Henri GALAS
75
11.01
  4. Wanda MARFJAN zd. PIETRZAK
87
18.01  
  5. Anna DELSKI zd. NOWICKI
85
21.01
  6. Michel MARFJAN
61 29.01
  7. Danuta KUŹNIA zd. WALCZAK
87 29.03 
  8.
Lydie ALLAIN zd. WRÓBEL
71
22.04
  9.
Cécile KACZMARCZYK zd. KUZNIAREK
93
7.05
 10. Jacqueline BULA zd. JARZYNKA
75
9.05
 11.
Fréderic LUBARSKI
59
24.05
 12. Edward KOSZAREK
79 2.06  
 13. Eric RYBARCZYK
53 18.06
 14. Victoria SKRZYPCZAK zd. JABLONKA
84 25.06
 15. Irène GUNTHER zd. CICHOCKI
87 26.06
 16. Hélène PIETTE zd. STEFANIAK 75 27.06
 17. Thérèse GMUREK zd. KAMYSZEK
87
7.07
18. Julien NIEDBAŁA
83
9.07
 19. Angéla ERDMANSKI zd. LOVERA
50
15.07
 20. Hélène MODRAK zd. SCHUBERT
85
15.07  
21.
Clara GILSOUL zd. MROCZKOWSKI
89 30.07
 22. Marianna WOŹNIAK zd. KACZMAREK
94
25.08  
 23. Joséphine MENASTI zd. VOGEL
78
6.09
 24. Edward SZYMAŃSKI
88
17.09
 25. Stanisława KWIECIEŃ zd. MICHALIK 82 19.09
 26. Danièle CZAJA zd. STANEK 
72 13.11
 27. Hedvige JARCZYŃSKI zd. STASIŃSKI
96
14.11
28. Czeslas KOSZCZAK
77 24.12  
29. Cécile LITKOWSKI  zd. GŁUCH 86
24.12
forklift certification institute