(site en Français)

Święto św. Łukasza, Ewangelisty
Dzisiaj obchodzimy : Św. Łukasza Ewangelistę
 berk

Ks. Bernard BERK

Ksiądz Berk był pierwszym księdzem od powstania kościoła Św. Ludwika.

Obsługiwał Rouvroy od 1931 do końca września 1954.

 olszewski Ks. Franciszek OLSZEWSKI

Ksiądz Olszewski był drugim księdzem pracującym w naszej parafii od 1-ego listopada 1954 do 30 czerwca 1958.

 grabas

Ks. Kazimierz GRABAS

Ksiądz Grabas był księdzem w Rouvroy od 1-ego lipca 1958 aż do śmierci w 1966 r.

slomiany 

Ks. Ludwik SŁOMIANY TChr.

Ksiądz Słomiany był pierwszym księdzem z Towarzystwa Chrystusowego pracucym w Rouvroy.

Obsługiwał Rouvroy od 1-ego września 1966 do 31 sierpnia 1978.

skomorowski
 

Ks. Alfons SKOMOROWSKI TChr.

Ksiądz Skomorowski był księdzem w Rouvroy od 1-ego września 1978 do 31 sierpnia 1986.

buczkowski
 

Ks. Zygmunt BUCZKOWSKI TChr.

Ksiądz Buczkowski był księdzem w Rouvroy od 1-ego września 1986 aż do śmierci tj. 8-ego marca 1995.

gozdz  Ks. Andrzej GÓŹDŹ TChr.

Ksiądz Góźdź był księdzem w Rouvroy od 1-ego kwietnia 1995 do 31 sierpnia 2002.

Obsługiwał później parafię Francuską w Rouvroy.

 guzikowski

Ks. Jan GUZIKOWSKI TChr.

Ksiądz Guzikowski był księdzem w Rouvroy od 1-ego września 2002 do 31 sierpnia 2003.

 

Ks. Roman WROCŁAWSKI TChr.

Ksiądz Wrocławski pracował w Rouvroy od swojego przyjazdu do Francji tj. 1-ego września 2002 do 23-go grudnia 2002

ptaszkowski

Ks. Antoni PTASZKOWSKI TChr.

Ksiądz Ptaszkowski był księdzem w parafii od 1-ego września 2003 do 2008.

 stefanski

Ks. Zygmunt STEFAŃSKI TChr.

Ksiądz Stefański był księdzem w parafii od 2008 do 30 czerwca 2009.

 aszymczak

Ks. Adam SZYMCZAK TChr.

Ksiądz Szymczak był księdzem w parafii od 1-ego lipca 2009 do 31 sierpnia 2015.


Obsługiwał także parafię Francuską pw. Saint Joseph en Haute Deûle.

 tmikulak

Ks. Tomasz MIKULAK TChr.

Ksiądz Mikulak był księdzem w parafii od 1-ego Września 2015 do 31 sierpnia 2017.


Obsługiwał także parafię Francuską pw. Saint Joseph en Haute Deûle.

 

 

Ks. Józef WĄCHAŁA TChr.

Ksiądz Wąchała jest aktualnym księdzem polskim w parafii od 1-ego Września 2017.


Obsługuje także parafię Francuską pw. Saint Joseph en Haute Deûle.

 
forklift certification institute